torsdag 13 maj 2010

Israelmöte i Betel

I en nästan fullsatt Betelkyrka talade Ulf Cahn på söndagskvällen om sin egen bakgrund och organisationens arbete för hjälpa till med invandring och integration. Ulf Cahn representerar organisationen Förenade Israelinsamlingen, Keren Hayesod. Ulf Cahn intervjuades och välkomnades av Göran Duveskog. I de frågor som ställdes fick Cahn bl.a. berätta hur han såg på hotet från Iran och möjligheterna till fred mellan Israel och Palestinier. I mötet berördes också det hot som judar utsätts för i Sverige och den situation som uppstått i Malmö där många känt sig så hotade att man flyttat. Ulf Cahn berättade också om hur hans föräldrar på ett mirakulöst sätt överlevde förintelsen under andra världskriget. Jag fick förmånen att ge en check på 40.000 kr till Förenade Israelinsamlingen från Trosgnistans Mission. Dessutom togs en kollekt in på något över 12.000 kr.

Inga kommentarer: