måndag 26 april 2010

Årsmöte för Trosgnistans Mission


Så kan ännu ett år läggas till handlingarna. Föregående år som var ett krisår för världsekonomin blev ett segerår för Trosgnistans Mission.  Se rapport på Trosgnistans hemsida: www.trosgnistan.se

Inga kommentarer: