torsdag 14 maj 2015

Trosgnistans årsmöte

Trosgnistans Mission hade sitt årsmöte i lördags följt av en missionskväll under ledning av Maria och Henrik. En fantastisk fin dag i Betelkyrkan. Omsättningen blev även detta år över 20 miljoner.
Doprapporter från de olika fälten vittnar om en fortsatt väckelse.

Inga kommentarer: